آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان گیلان > خدمات آزمایشگاهی > آزمایشگاه مقاومت مصالح > لیست آزمایشهای قابل ارائه
  ورود  
  خدمات آزمایشگاهی   آزمایشگاه مقاومت مصالح   لیست آزمایشهای قابل ارائه جمعه 5 شهریور 1395
لیست آزمایشهای قابل ارائه

 
آزمایشگاه مقاومت مصالح:

 

لیست آزمایشهای قابل ارائه:

 

بتن – فلزات و غیر مخرب :

 

تعیین ضریب نفوذپذیری بتن تحت شرایط آزمایشگاهی -
 تعیین ضریب کالیبراسیون رینگها -
تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن بااستفاده از منحنیهای تنش – کرنش -
تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی بتن سخت شده با استفاده از سرعت عبور امواج -
تعیین درصد هوای موجود دربتن تازه  -
تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم بتن سخت شده -
تعیین میزان کشش انواع فولاد شامل : میلگرد , ورق , پیچ و  -
تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده با دستگاه آنالوگ -
تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده با جک دیجیتالی -
تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی بتن -
تعیین مقدار ضریب تراکم بتن جهت تعیین کارایی بتن -
تعیین واندازه گیری مقدار افت بتن -
کالیبراسیون گیج های روغنی -
متراکم نمودن بتن ساخته شده (آر.سی.سی و انواع بتنهای معمولی ) -
بررسی کیفیت جوش به روش ماورا‌‌ء صوت -
بررسی کیفیت جوش به روش رنگهای نافذ -
تعیین ضخامت  رنگ و روکش برروی فلزات آهنی وغیرآهنی -
تعیین موقعیت آرماتور و میزان پوشش بتن برروی آن -
بررسی یکنواختی وکیفیت بتن سخت شده با تعیین سرعت گذرموج -

 

قیر و آسفالت :

 

‌تراکم نمونه های مخلوط آسفالتی -
تعیین استحکام (Stability) و روانی (Flow) -
تنظیم دمای نمونة آسفالت متراکم و اشباع کردن آنها -
تعیین درصد قیر نمونه های مخلوط آسفالتی آزمایشگاهی و یا کارگاهی -
 محفظه گرمایی جهت گرم شدن و خشک کردن مصالح و یا گرم کردن قالبها و تجهیزات مورد نیاز در  دماهای مختلف. -
مخلوط کردن مصالح سنگی و قیر -
تعیین اصطکاک رویه های روسازی راه و یا نمونه های آزمایشگاهی -
تعیین پتانسیل تغییر شکلهای ماندگار مخلوطهای آسفالتی در دمای بالا -
تراکم نمونه های دال بتنی آسفالتی -

 

قیر :
- تعیین درجه نفوذ قیرهای خالص
- ‌تعیین نقطه نرمی قیر
- تعیین میزان انعطاف پذیری و کشش پذیری قیر
- تعیین نقطه اشتعال قیر
- تعیین ویسکوزیته قیر در دماهای 60،‌135 و 160 درجه سانتیگراد
- شبیه سازی پیرشدگی قیر در هنگام ساخت در آزمایشگاه و کارخانه آسفالت

 

 آزمایشهای عملکردی مخلوطهای آسفالتی :
- تراکم نمونه های مخلوط آسفالتی
- تعیین مقاومت کششی رویه های آسفالتی در حالت استاتیکی با اعمال تدریجی بار تا شکست نمونه و - تعیین مدول برجهندگی رویه های آسفالتی در شرایط متغیر بارگذاری و دماهای مختلف
- تعیین عمر خستگی مخلوط متراکم شده آسفالتی در شرایط آزمایشی تنش و یا کرنش ثابت
- تعیین تغییر شکلهای دائمی و سختی خزشی در دمای 40 درجه سانتیگراد یا حداکثر دمای روسازی.
- تعیین محدوده الاستیک رویه آسفالت و مدول الاستیسیته مخلوط متراکم شده آسفالتی
- ‌بررسی ویژگیهای کندروانی وا لاستیک قیر با تعیین مدول پیچیده تنش برشی
-  تعیین ویسکوزیته قیرها، خصوصاً قیرهای پلیمری و اصلاح شده به منظور حصول اطمینان از قابلیت پمپاژ قیر در پالایشگاه ، ایستگاه بارگیری و کارخانه آسفالت و ارزیابی کارآیی قیر در دمای بالا.
- تعیین سختی قیر با اندازه گیری مقدار کشیدگی در هنگام شکست برای دمای پائین
- بررسی چگونگی سخت شدن قیر در طول عمر آن
- تعیین سختی خرشی (Creep Stiffness) و شیب یا نرخ خرش (Creep Rate) و خصوصیات مقاومت(شکست) تیرچه قیری در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد.
- تعیین درصد قیر نمونه های استوانه ای آزمایشگاهی یا مغزه گرفته شده از سطح روسازی راه

 

 
رشت-گلباغ نماز -جنب شهرک شهید بهشتی- تلفن 4-33759041صندوق پستی 1119-41635پست الکترونیکی gl@tsml.ir
Powered by taJan System Co